Hammertå

Vejledning til patienter der skal opereres for hammertå

Denne vejledning gælder for en almindelig “kontrakt hammertå” – det vil sige en tå, hvor mellemleddet ikke kan strækkes helt ud. I mange tilfælde er det en helt uskyldig lidelse, som ikke kræver operation, idet gener kan undgås med rummeligt fodtøj eller tilretning af fodtøjet hos en skomager – eller evt. anvendelse af et indlæg med forfodspelotte eller andre hjælpemidler. Hvis der er smerter, sår eller ligtorn på toppen af mellemleddet, fordi det kolliderer med skoens overlæder, kan det være nødvendigt med operation, som har til formal at udrette mellemleddet og grundleddet, så man får en lige tå igen. Dette indebærer en stivgøring af mellemleddet (ved andre typer af hammertå er behandlingen en anden).

Forberedelse på operationsdagen:
De skal ikke være fastende, da operationen foregår i lokalbedøvelse.
Vask fod og ben godt på operationsdagen. Rens negle.

Operationen foregår i lokalbedøvelse og varer ca. ½ time, men De skal regne med at være på klinikken i 1½ time i alt. Lokalbedøvelsen holder i mere end 5 timer. Der bliver ved operationen indsat en lille stift (K-tråd) i den opererede tå.

Efter operationen:
På operationsdagen lægges en forbinding, som skiftes her på klinikken efter 2-4 dage. Der udleveres en speciel hælsko, som skal bruges i ca. 5 uger indtil K-tråden fjernes. Skoen sikrer, at De ikke belaster den opererede forreste del af foden.

Det er vigtigt at holde foden så højt som muligt de første 2-4 døgn for at undgå blødning og unødig hævelse.

Det er ikke ualmindeligt med smerter de første døgn. Derfor får De recept på smertestillende medicin på klinikken.

Plan i øvrigt:

Dag 1:
Operation

Efter 2-4 dage:
Forbindingsskift på klinikken (til plaster). Efter 10-12 dage:
Stingene fjernes, husk selv at bestille tid hos Deres egen læge, hvis ikke det skal foregå her på klinikken.

Efter ca. 5  uger:
Kontrol på klinikken for at sikre at alt er i orden. K-tråd fjernes.

Sygemelding:
 Meget individuelt, men hvis man har stående eller gående arbejde (evt. med løftearbejde) skal man regne med mindst 6 ugers sygemelding. Der vil være hævelse af tåen i flere måneder, hvilket kan vanskeliggøre anvendelse af sædvanligt fodtøj – især hvis man skal stå eller gå meget.

Forløb og komplikationer: Den største gene er ofte den langvarige brug af hælskoen og den langvarige hævelse. I denne periode, kan man ikke selv køre bil.

Infektion kan ses på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet – K-tråden gennembryder huden på spidsen af tåen – og dermed hudens forsvar mod infektion. Infektioner optræder hyppigere, hvis man går for meget.

Manglende heling af knoglen kan forekomme, men er kun et problem, hvis tåen bliver krum og smertende igen.

Manglende heling og infektion optræder mere end dobbelt så hyppigt hos rygere.