Links og rapporter

Akkreditering / Surveyrapport – Ortopædisk Kliniks dokumentation for opfyldelse af danske akkrediteringsstandarder.

Sundhed.dk – Danmarks store sundhedsportal med et væld af oplysninger om sundhed, forebyggelse og sygdomme.

Utilsigtet Hændelse – Find svar på, hvad en utilsigtet hændelse er og hvordan du indberetter det.

Patienterstatningen – Find hjælp til erstatning ved skade efter behandling på sygehus eller hos speciallæge.

Styrelsen for Patientklager – Find hjælp, hvis du vil klage over din behandling på sygehus eller hos speciallæge

Ortopædkirurgien i Region Nords informative hjemmeside med oplysninger til borgere og fagpersonale. Her findes en lang række pjecer her med vejledninger, instrukser og optræningsprogrammer.

Sportnetdoc.dk – En fremragende opslagsside / elektronisk lærebog om træning, undersøgelse og behandling af skader hos børn og voksne.