Mål

Det er vores mål:

  • at yde den bedst mulige behandling af de problemer eller lidelser, som du er blevet henvist til os med, idet vi konstant bestræber os på at være opdateret fagligt og følge kliniske retningslinier og anbefalinger fra de videnskabelige selskaber og sundhedsstyrelsen. Der vil være tilstande, som vi ikke kan tilbyde at behandle. I sådanne situationer vil vi uanset gøre vores yderste for at finde den bedst mulige behandling til dig et andet sted
  • at informere dig om de behandlingsmæssige muligheder for din lidelse (der er som regel flere muligheder), med særlig vægt på fordele og ulemper og risici
  • at informere dig om, hvad du selv kan gøre for at forbedre din situation – f.eks. gennem træning eller ændret fysisk udfoldelse.
  • efter grundig information at respektere dit valg af behandling til enhver tid, selvom vi naturligvis ikke vil lægge skjul på, hvad vi mener er det bedste valg