Udvidet frit sygehusvalg

Vi modtager gerne patienter i henhold til det udvidede frie sygehusvalg – både til almindelig konsultation, rådgivning og vejledning, men også til operation på hænder og fødder.